Anadolu Yakası Çevre Laboratuvarı

Laboratuvarımız, 23.09.2009 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı” kapsamında AB-0287-T No ile Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 2022 yılına kadar geçerli “Akreditasyon Sertifikası”na sahiptir. Bu noktafa laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ilk toprak analiz laboratuvarı konumundadır. Ayrıca 2009 yılı itibariyle laboratuvarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Yetki Belgesi” ile yetkilendirilerek günümüzde toprak, kapsamlı toprak, bitki ve sulama suyu olmak üzere 4 kapsamda faaliyetlerine devam etmektedir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere toprak, katı ve sıvı organik gübre, torf, kompost, kültür mantarı kompostu, sulama suyu ve yaprak analizleri yapılan laboratuvarımız 15 parametrede akredite edilmiştir. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerine ve yurtdışına hitap etmektedir.

Laboratuvarımız rutin analiz çalışmaları dışında laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin izlenebilmesi ve performanslarının geliştirilebilmesi amacıyla 2010 yılından itibaren rutin olarak yılda bir kez LAK (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma) testleri düzenlemektedir.

Çiftçinin yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağını belirlemek amacıyla Toprak analizleri yapılmaktadır. Böylece gereğinden fazla gübre harcanmayarak hem toprağın hem de çevredeki içme ve kullanma sularının kirletilmesinin önüne geçilebilmektedir.

Ölçüm Alanı Parametre Metotlar

Toprak

Bünye

Kum Bouyoucos, G. J., 1955

Kil

Silt

Sınıfı

İşba

TS 8333 Toprakta Suyla Doygunluk

pH*

TS 8332 ISO 10390/Aralık 1995

Elektriksel İletkenlik (EC)*

TS ISO 11265

Tuz %

TS 8334 Toplam Tuz

Organik Madde*

TS 8336 Walkey Black

Yarayışlı Potasyum (K)

TS 8341 Toprakta K (Amonyum Asetat)

Yarayışlı Fosfor (P)

TS 8340 Toprakta P     (Olsen ve Ark. Metodu)

Yarayışlı Kalsiyum (Ca)

Amonyum Asetat ile Ekstraksiyonu ve ICP

Yarayışlı Sodyum (Na)

Yarayışlı Magnezyum (Mg)

Çözünebilir Fe*, Cu*, Mn*, Zn*

TS ISO 14870 (DTPA)

Toplam Azot

Kjeldahl Metodu

Aktif Kireç

Özgümüş, A.1999

Toprakta element ve ağır metal analizleri

Ca

K

Mg

P

Na

Fe

Mn

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

  Kral Suyu ile Yaş Yakma Metodu    (Mikrodalga Yakma Seti ve ICP)

Gübre kalitesini belirlemek amacıyla Organomineral Gübre analizi yapılmaktadır.

Ölçüm Alanı Parametre Metotlar
Organik Gübre

Toplam Element Analizleri

Ca

K

Mg

P

Na

Fe

Mn

Cu

Zn

B

      Nitrik Asit-Peroksit İle Yaş Yakma Metodu (Mikrodalga Yakma Seti ve ICP)
Toplam Azot       Kjeldahl Metodu
pH TS 9106/ Nisan 1991
Elektriksel İletkenlik (EC) TS 9104/Nisan 1991
Kireç TS 8335 ISO 10693:1996
Organik ve İnorganik Madde TS 9103/Nisan 1991
Hümik-Fülvik Asit TS 5869 ISO 5073
Hacim Ağırlığı İç Metot
Nem TS 9105/Nisan 1991
Toplam Azot Kjeldahl Metodu

Torf kalitesini belirlemek amacıyla analizler yapılmaktadır.

Ölçüm Alanı

Parametre Metotlar

Torf

Su Tutma Kapasitesi TS 10041/Mart 1992

pH

TS 9106/ Nisan 1991

Elektriksel İletkenlik (EC)

TS 9104/Nisan 1991
Kireç

TS 8335 ISO 10693:1996

Organik Ve İnorganik Madde

TS 9103/Nisan 1991

Hacim Ağırlığı

İç Metot

Nem

TS 9105/Nisan 1991

Toprakta bulunan besin maddelerinin bitki tarafından alınıp alınmadığının teyidi için Yaprak analizi yapılmaktadır.

Ölçüm Alanı Parametre

Metotlar

Yaprak

Toplam Element Analizleri

Ca

K

Mg

P

Na

Fe

Mn

Cu

Zn

B

Nitrik Asit-Peroksit İle Yaş Yakma Metodu (Mikrodalga Yakma Seti ve ICP)

Toplam Azot

Kjeldahl Metodu

Kompost kalitesini belirlemek amacıyla analizler yapılmaktadır.

Ölçüm Alanı

Parametre Metotlar

Kompost

Toplam Azot

Kjeldahl Metodu
pH

TS 9104 Nisan 1991

Elektriksel İletkenlik (EC)

İç Metot

Sulama işleminden beklenen yararın sağlanabilmesi, bitki gelişiminde problem yaşanmaması, toprakta tuzluluk ve alkalilik gibi sorunların oluşmaması, su kaynaklarının yanlış ve gereksiz kullanılmaması için uygun kalitede su kullanılmasını sağlamak amacıyla Sulama Suyu analizi yapılmaktadır.

Ölçüm Alanı

Parametre

Metotlar

Sulama Suyu

Kalsiyum, Magnezyum

TS 4474 ISO 6059

Karbonat, Bikarbonat

TS 4182

Klor

TS 4164

Sülfat

TS 7739/Aralık 1989

PH*

TS 3263 ISO 10523 Nisan 1999

Elektriksel İletkenlik (EC)*

TS 9748 EN 27888 Nisan 1996

Su kirliliğini tespit etmek amacı ile Su ve Atıksu analizleri yapılmaktadır.

Ölçüm Alanı

Parametre Metotlar
 

 

 

Su-Atıksu

Suda Element ve Ağır Metal Analizleri

Ca

K

Mg

P

Na

Fe*

Mn

Cu*

Zn*

Cd*

Cr*

Ni*

Pb

TS EN ISO 11885-Ocak 2010

Suda 7 Anyon

F-Florür

Cl-Klorür

NO2-Nitrit

Br-Bromür

NO3Nitrat

SO4-Sülfat

PO4-Fosfat

İyon Kromatografi Metodu

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

SM 5220

pH

Elektrometrik Metot SM 4500 H
Toplam Askıda Katı Madde (AKM)

Gravimetrik Metod  SM 2540 D

Biyolojik Oksijen İhtiyacı(BOİ)

SM 5210 B

Yağ-Gress

Soxhlet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D
Çözünmüş Oksijen

Winkler  Metot SM 4500 B