Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı

Laboratuvarımız (ÇEVLAB), TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Labotuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı’ kapsamında  Su-Atıksu, Kömür, Yakıt, Yağ–Atık Yağ, Ortam Havası ve Gürültü/Akustik analiz/ölçümleri için AB-0142-T  No ile Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 2021 yılına kadar geçerli “Akreditasyon Sertifikası” ve Y-34/039/2019 No ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2024 yılına kadar geçerli “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi”ne sahiptir.

Personel, altyapı ve donanım standartlarımızı sürekli iyileştirme anlayışı içinde tarafsızlık, gizlilik ve etik kurallara bağlı kalarak güvenilir, izlenebilir, saydam ve hızlı hizmet vermeyi misyon edinmiş laboratuvarımızda yapılan analiz/ölçümler ve bunlara göre üretilen raporlar ulusal ve uluslararası geçerlidir.

Ölçüm Alanı

Parametre Metot adı Standart adı

Katı Yakıt Analizleri

Ön İşlemler*

Numune Hazırlama TS 4744

Toplam Rutubet Tayini*

Gravimetrik TS ISO 589
Bünye Rutubet Tayini* Gravimetrik

ASTM D 3173

Toplam Kükürt* High-Temperature Method İnfrared Abs

ASTM D 4239 (Metot B)

Üst Isıl Değer*

Bombalı Kalorimetre TS ISO 1928

Alt Isıl Değer*

Hesap

TS ISO 1928

Kül* Yakma

TS ISO 1171

Uçucu Madde* Yakma

TS 711 ISO 562

*Akredite Parametreler

      1.2. Gemi İllegal Deşarjlarının Analizleri

Belediyemizin deniz denetim sınırları içerisinde denizi kirleten gemilerden alınan sintine, slaç, slop, kirli balast, kirli su, evsel atıksu numunelerine yönelik aşağıdaki tabloda belirtilen analizler gerçekleştirilmektedir.

   

Ölçüm Alanı Parametre Metod adı Standart adı
Su ve Atıksu pH* Elektrometrik Metod S.M. 4500-H+ B 23rd edition
Toplam Askıda Katı Madde (AKM)* Gravimetrik Method S.M. 2540 D. 23rd edition
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı  (BOİ)* 5 Günlük Test Metod Dr.Lange Hazır Kit Metodu
SM 5210 B:  23rd edition
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)* Açık Reflaks Metodu Dr.Lange Hazır Kit Metodu
SM 5220 B:  23rd edition
 Yağ-Gress* Soxlet Ekstraksiyon Metodu S.M. 5520 D. 23rd edition
Gravimetrik Metod S.M. 5520 B. 23rd edition
Çözünmüş Oksijen Iodometrik Metod  S.M. 4500-B. 23rd edition
Deterjan Yüzey Aktif Madde  Metodu S.M. 5540 C. 23rd edition

*Akredite Parametreler

1.3. Parmak İzi Analizleri 

Deniz yüzeyindeki petrol kirliliğinin sorumlusu olan deniz araçlarının tespitine yönelik laboratuvarımızda gerçekleştirilen Parmak İzi Analizleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

   

Ölçüm Alanı

Parametre Standart adı

Parmak İzi Analizleri

Numune Hazırlama

Gaz Kromatografik metot

TS 12235

TS 11723

Sıvı Kromatografik Metot

TS 11722

Infrared Spektrofotometrik Metot

TS 12236

Floresans Spektrofotometrik Metot

TS 11803

2. Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarımız bünyesinde faaliyet gösteren Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarımız 1995 yılında çalışmalarına başlamış olup, bugün itibariyle 26 adet sabit ve 2 adet mobil olmak üzere toplam 28 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul halkına hizmet vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://havakalitesi.ibb.istanbul

3. Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarı

Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Gürültü Düzeyi Ölçüm Laboratuvarımız gelen talepler doğrultusunda çevresel gürültü ölçümleri gerçekleştirerek rapor hazırlamaktadır. Laboratuvarımız, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki gürültü düzeyi ölçümlerinde;

  • TS 9315 ISO 1996-1 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel  Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri
  • TS ISO 1996-2 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini standartlarından akreditedir.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 14.07.2016 tarih ve 2006/4-13 sayılı kararına istinaden toplu ulaşım hizmeti veren tüm deniz araçlarına da tarafımızca gürültü emisyon raporu düzenlenmektedir.