Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Paris COP21 İklim Konferansı’na Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında şehirlerin katkısının çok önemli olduğu ve yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü bilincinden hareketle iklim değişikliği ile mücadele konusunda gerçekleştirilen etkinlikleri yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sn. Mustafa TAHMAZ, Çevre Koruma Müdürü Sn. Fatih Erol, Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Sn. Nizamettin MANGIR ve Çevre Koruma Müdürlüğü teknik personeli, hazırlıklarına başlanılmış olan “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışması için yerinde gözlem ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’na (COP21) katılım sağlamıştır.

Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan söz konusu “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı” kapsamında; İstanbul kentinin sera gazı envanterinin hazırlanacağı, orta ve uzun vadede İstanbul’un iklim senaryolarının oluşturulacağı, kırılganlığı yüksek sektörlerin/altyapıların tanımlanacağı, kurumsal iklim değişikliği stratejisinin oluşturulacağı ve iklim değişikliği azaltım ve uyum önlemlerinin tanımlanacağının bilgisi paylaşılmıştır.

Bu çerçevede, örnek uygulamaların incelenmesi ve şehirlerin bu konuyla ilgili tecrübelerinin paylaşılması açısından COP21 İklim Konferansı’nın çıktıları hazırlanması planlanan eylem planı için yürütülmekte olan çalışmalara olumlu katkı sağlamıştır.