Hakkımızda

11.03.1988 tarihinde kurulan Çevre Koruma Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak, 12.02.2015 tarih ve 296 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilen “T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” doğrultusunda, 100’ün üzerinde teknik personel olmak üzere toplamda 150 kişiyi bulan uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Çevre Koruma Müdürlüğünün başlıca çalışma alanları:

  • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  • İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalışmaları
  • Hava Kalitesi İzleme
  • Çevre Laboratuvarı Çalışmaları
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Kurumsal Koordinasyonu
  • Katı Yakıt (Kömür) Denetimi
  • Bitkisel Atık Yağ Denetimi
  • Proje Geliştirme

Faaliyetlerimiz ile ilgili başlıca mevzuat listesi:

Mevzuat Adı
Mevzuat No
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete No
Büyükşehir Belediye Kanunu 5216 23.07.2004 25531
Belediye Kanunu 5393 13.07.2005 25874
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 24.12.2003 25326
Belediye Gelirleri Kanunu 2464 29.05.1981 17354
Mahalli İdare Birimleri Kanunu 5355 11.06.2005 25842
Çevre Kanunu 2872 11.08.1983 18132
İmar Kanunu 3194 9.05.1985 18749
Devlet İhale Kanunu 2886 10.09.1983 18161
Kamu İhale Kanunu 4734 22.01.2002 24648
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 22.01.2002 24648
Kamulaştırma Kanunu 2942 8.11.1983 18215
Boğaziçi Kanunu 2960 22.11.1983 18229
Kıyı Kanunu 3621 17.04.1990 20495
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 24.10.2003 25269
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 13.10.2006 26317
Türk Ceza Kanunu 5237 26.09.2004 25611
Kabahatler Kanunu 5326 31.03.2005 25772
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 4.06.2010 27601
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6.06.2008 26898
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 25699
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 6.06.2015 29378
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25.11.2014 29186