İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) Yayımlandı

Çevre Koruma Müdürlüğümüz tarafından yerel düzeyde iklim değişikliği azaltım ve uyum politikalarının belirlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede gereken önlemlerin alınması ve öncelikli alanların belirlenmesi amacıyla bilimsel temellere dayalı ve kapsamlı bir eylem planı oluşturulmasına dair 2016 yılından beri yürütülen çalışmaların sonucu olarak “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP)” yayımlanmıştır.

İİDEP kapsamında yürütülen çalışmalara ve hazırlanan tüm raporlara https://www.iklim.istanbul/ adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.