İklim Değişikliği Eylem Planımız Hazır!

İklim değişikliği, bugün küresel ölçekte en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte insan faaliyetleri sonucunda atmosferde birikmeye başlayan ve her geçen gün artan sera gazları sıcaklık artışlarına ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Kentler, dünyadaki enerji tüketiminin ve sera gazı salımlarının yaklaşık %70’inden sorumlu olmaları nedeniyle iklim değişikliğinin en önemli kaynakları arasındadır. Aynı zamanda kentler, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkilere karşı da çok kırılgan durumdadırlar. Bu nedenle, kentler, iklim değişikliği ile mücadelenin odağında bulunmakta olup, yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzun bilinciyle “iklim dostu bir kent” oluşturmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Bu kapsamda, Çevre Koruma Müdürlüğümüzün yürütücülüğünde yaklaşık iki yıl süren detaylı ve bilimsel temellere dayalı çalışmalar sonucunda İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planımızı (İİDEP) hazırladık. Plan kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerle İstanbul’un toplam sera gazı emisyonu için 2030 yılında normal senaryoya göre %33 oranında artıştan azaltım hedefi belirledik. Diğer taraftan kentimizin iklim değişikliğine direncini arttırmaya yönelik uyum konusunda da önemli çalışmalar yürütmekteyiz.

Ayrıca, iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla farklı hedef gruplar için (çocuklar, gençler, yetişkinler) zaman zaman çeşitli etkinlikler (eğitim, seminer programları, çalıştay, kısa film gösterimi vb.) düzenlemekteyiz.

İİDEP ve iklim değişikliği konusunda yürütmekte olduğumuz diğer çalışmalarımız ile ilgili detaylı bilgilere https://www.iklim.istanbul/ web adresimizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.