Çevre Koruma Müdürlüğümüz çevrenin korunması, çevresel sorunların çözüme kavuşturulması ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği-Life, IPA, Erasmus+ Programları vb.)  çok sayıda proje deneyimine sahip olup, uzman kadrosuyla çalışmalarına devam etmektedir.